Nauczyciele

Dyrektor: Norbert Kozieł

Ukończył studia licencjackie o kierunku bussines manager w Profesjonalnej Szkole Biznesu w Krakowie, a następnie studia magisterskie – Zarządzanie i Marketing na Politechnice Rzeszowskiej. Swoje doświadczenie zawodowe doskonalił w Anglii, Szwecji i Islandii. Jest jednym z założycieli przedszkola językowego " Jaś i Małgosia” oraz Fundacji „ Dla naszych dzieci”.

Dyrektor Metodyczny: Iwona Korczyńska – Sapielak

- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Nauczycielskie studium Podyplomowe w Zakresie Zarządzania Oświaty

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia wyższe magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie matematyki, specjalność nauczycielska

- Ukończone liczne kursy i szkolenia wzbogacające wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mierzenia jakości pracy placówek oświatowych,
 • edukacji europejskiej,
 • organizacji nadzoru pedagogicznego,
 • tworzenia wewnątrzszkolnych systemów mierzenia jakości pracy,
 • wykorzystania komputera w pracy dyrektora,
 • kierowania placówkami wypoczynku i wycieczkami,
 • praw człowieka,
 • pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • aktywizujących metod nauczania,
 • kompetencji kluczowych na poszczególnych etapach kształcenia.

Jest jednym z pierwszych nauczycieli dyplomowanych w województwie świętokrzyskim (2001), egzaminatorem Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Łodzi w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz matur-matematyka, ekspertem Komisji egzaminacyjnych i klasyfikacyjnych d.s. awansu zawodowego nauczycieli.

W latach 2004-2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej w Stowarzyszeniu „Zawisza”, którego zadaniem było przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi liczne szkolenia dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej między placówkami oświatowymi oraz wspierania dzieci niepełnosprawnych w ich wszechstronnym rozwoju.

Współzałożycielka fundacji „Dla Naszych Dzieci”.

mgr Katarzyna Kwapińska

- absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Od dawna moją pasją jest praca z dziećmi, a mając praktyki w przedszkolu z młodszymi dziećmi, a w szkole z tymi starszymi utwierdziły moją pasję, którą chcę podtrzymywać i pielęgnować Priorytetem w pracy jest i będzie bezpieczeństwo i zadowolenie dziecka oraz jego rodziców. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości, pozwala na realizację własnych umiejętności i świetnie harmonizuje z moją osobowością. Lubię patrzeć na świat widziany oczami dziecka, urzeka mnie ich szczerość, dobroć i wrażliwość. Serdecznym okiem obserwuję małe szkraby jak robią postępy i cieszę się kiedy mogę im towarzyszyć w odkrywaniu i poznawaniu świata. Podczas studiów poznałam liczne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które będę stosowała w pracy z moimi podopiecznymi chcąc zapewnić im wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo oraz wiele radości i uśmiechu podczas nauki.

 • Trening umiejętności wychowawczych – Szkoła dla rodziców i wychowawców wg scenariuszy A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. PPP Sandomierz.
 • „Nie ma dzieci, są ludzie” – Janusz Korczak, czyli wszystko sprowadza się do szacunku” Jakub Śpiewak. Kraków
 • Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. Kraków
 • „Matematyka jako fundament edukacji w szkole podstawowej” – Milan Hejny ( Uniwersytet Karola w Pradze) Kielce.
 • Seminarium: „Dobry początek to połowa roboty, czyli jak przygotować zajęcia doświadczalne z dziećmi – Marian Chwastniewski. Kielce
 • Warsztat: „Techniki Freineta w przedszkolu” Beata Staniczek. Kielce
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska. Kraków
 • Operacyjne rozumowanie matematyki a dyskalkulia. PCEN Tarnobrzeg.
 • Kurs: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka korekcyjna na UJK w Kielcach.

Nauczyciel kontraktowy.

mgr Agnieszka Zasuwa

- Uniwersytet Humanistyczno –Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją,

- Uniwersytet Humanistyczno –Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek: Rewalidacja z terapią pedagogiczną.

Ukończone liczne kursy i szkolenia:

 • „Języki obce oknem na świat - jak pomóc uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w uczeniu się języków obcych?” – Fundacja „Dla Pokoleń”, Lublin.
 • Techniki szybkiego uczenia się – motywowanie i inspirowanie uczniów do nauki. Fundacja „Dla Pokoleń”, Lublin.
 • „Techniki Freineta w przedszkolu - uczenie się przez doświadczenia: obserwację, badania, eksperymenty” – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Metodyka pracy w grupach różnowiekowych w szkole podstawowej i przedszkolu” Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Jak zachęcić dzieci do poznawania świata nauki?”, warsztaty metodyczno –naukowe. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorcach aktywności mózgu” Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
 • „Bajka przez cały rok” – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
 • „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu.
 • Kurs wychowawcy kolonii.
 • Kurs kierownika kolonii.
 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych.
 • Kurs pierwszej pomocy w zagrożeniu życia.
 • Elementarny kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych.

Języki obce:

 • Angielski
 • Francuski

Za główny cel mojej pracy uczyniłam dostrzeganie, rozwijanie i pielęgnowanie potencjału twórczego, w taki sposób, aby każde dziecko czuło, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Dzięki temu dziecko zyskuje poczucie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz poczucie skuteczności własnych działań, tym samym bogacąc się w cechy jakże niezbędne w życiu każdego z nas.

Nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Jarecka

„Podstawą komunikacji, wyrażania myśli i uczuć jest język. Małe dzieci uczą się swego ojczystego języka widząc, słysząc, czując, kosztując i dotykając różne przedmioty. Przeniesienie tego naturalnego procesu do nauki języka obcego pomaga uczniom w jego akwizycji. Młodzi uczniowie, którzy mają możliwość poznać nowe słownictwo z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, lepiej je zapamiętują.” (fragment mojej pracy licencjackiej pt: Effective activities stimulating senses in teaching vocabulary to preschool pupils.)

Jako nauczyciel języka angielskiego pracuję od 2004 roku. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od dwóch do piętnastu lat. Przez wiele lat byłam związana z Centrum Języka Angielskiego Helen Doron w Tarnobrzegu. Będąc absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (kierunek: Filologia; specjalność: Filologia angielska) posiadam również wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praca z dziećmi w różnym wieku wymaga ode mnie zaangażowania, samodzielności oraz cierpliwości jednocześnie czerpię z niej ogromną satysfakcję. Podczas zajęć wykorzystuję nowatorskie metody nauczania, wzbogacam lekcje w „łatwo wpadające w ucho” piosenki, rymowanki oraz krótkie historyjki tworząc kompleksową całość – idealną bazę do nauki języka obcego. Zawsze staram się, aby lekcje były ciekawe, aby wzbudzały zainteresowanie wśród uczniów oraz przebiegały w przyjaznej atmosferze.

mgr Agnieszka Lendo

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Uwielbiam dzieci, a każde ich osiągnięcie daje mi bardzo dużo satysfakcji i wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam zarówno na studiach, jak i w pracy z dziećmi pozwoliły mi zrozumieć, iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe.

W swojej pracy cenię sobie możliwość ciągłego rozwoju, odkrywania nowych, ciekawych form pracy. Na co dzień stosuję metody nauczania nastawione na rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni, dając dziecku szansę odkrywania i badania otaczającego świata.

Staram się być nauczycielem empatycznym, pozytywnie patrzącym na świat, życzliwym.

Prywatnie jestem mamą 1,5-rocznego Bartusia.

mgr Monika Dąbrowska

Jestem absolwentką WSET i NS w Kielcach. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika. Brałam udział w kursach specjalistycznych i szkoleniach takich jak : „ Mediacje rodzinne”, „ Asysta rodzinna”, „Rozwijanie aktywności muzycznej i dyspozycji twórczych dziecka w wieku przedszkolnym”, „Filcowanie na mokro jako technika arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością”, „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne „.

Jestem nauczycielem wspomagającym. Moim zadaniem jest dbanie o prawidłowy rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpieczeństwo podczas zajęć a przede wszystkim o poczucie sprawczości. Pełnię rolę przewodnika, który wspomaga integrację takiego dziecka ze środowiskiem przedszkolnym oraz pomaga w przekazaniu innym jego potrzeb i myśli. Moim celem jest wyposażenie dziecka w umiejętności, które pozwolą mu na zdobycie jak największej samodzielności, a jednocześnie niwelowanie deficytów jakie łączą się z daną dysfunkcją. Uważam, że tylko systematyczna i sumienna praca przyniesie pożądane efekty. Ukończony kurs Ruchu Rozwijającego W. Sherborne pozwala mi prowadzić sesję , które mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jestem osobą wyrozumiałą,, ciepłą, cierpliwą i odpowiedzialną. Najważniejsze jest dla mnie dobro, szczęście i rozwój dziecka. Wykonując swoja pracę jestem zaangażowana i wkładam w nią dużo serca.

mgr Agnieszka Kieliszek

Ukończyłam studia pedagogiczne w WSP w Częstochowie. Praca z dziećmi i młodzieżą od zawsze była moim marzeniem. W przedszkolu ,,Jaś i Małgosia’’ jestem nauczycielem wspomagającym.  Mottem mojej pracy są słowa Janusza Korczaka: ,,Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najważniejsza jest radość pokonywania trudności , osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęścia samodzielności ,,opanowania’’.Dlatego w swoich działaniach edukacyjnych, integrujących i wychowawczych :                                                                                                                                                                  - udzielanie pomocy moim podopiecznym, tak, by nauczanie było uwieńczone sukcesami,

-współpracę z nauczycielem wiodącym

-czuwanie i budowanie integracji pomiędzy dziećmi w grupie oraz ich rodzicami

-oraz wspieranie rodziców moich podopiecznych Uważam za najważniejsze cele.

Jestem osobą wyrozumiałą, sumienną, cierpliwą i optymistycznie nastawioną do życia i do ludzi. Pracę swoją wykonuję z pełnym oddaniem. Wiedząc, że razem z rodzicami w czasie edukacji  ich dziecka, mam największy wpływ na psychikę i rozwój małego człowieka, staram się tworzyć ,,atmosferę wyzwalającą  ‘’ prowadzić dziecko do samodzielności.

mgr Marta Łagocka

Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologii o specjalności katechetyczno-pastoralnej, nauczyciel mianowany. Od 10 lat pracuję jako katecheta świecki w Szkole Podstawowej nr 3, im. Armii Krajowej w Sandomierzu oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandomierzu. Jestem osobą uczciwą, życzliwą, radosną, empatyczną, cierpliwą, dla której wychowanie podopiecznych w duchu wiary, wartości i tradycji religii katolickiej jest sprawą nadrzędną. W parze z wiarą ogromne znaczenie ma dla mnie kształtowanie u małych obywateli postaw patriotycznych i moralnych. Staram się prowadzić zajęcia w sposób ciekawy, dostosowany do wieku dzieci, dlatego też stosuję różnorodne metody nauczania i środki dydaktyczne.

Jako nauczyciel stale wzbogacam swój warsztat pracy, biorąc udział w różnorakich formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, jak i spotkaniach formacyjnych dla katechetów.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji. Przebywanie na co dzień wśród dzieci w różnym wieku, sprzyja nabywaniu ciekawych, nowych doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji, co jest niezwykle cenne w pracy dydaktycznej.

Prywatnie jestem mamą 12-letniej Magdaleny i 7-letniego Jasia.

Renata Woźniak

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wydziale pedagogiki, ukończyła również studia podyplomowe „Edukacja i animacja artystyczna” na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Od kilkunastu lat pracuje w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach i w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich jako nauczyciel przedmiotów artystycznych. Pani Renata współpracuje również z licznymi instytucjami pożytku publicznego krzewiącymi tzw. kulturę artystyczna na szczeblu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim.

Od wielu lat prowadzi również zajęcia rytmiki w naszym przedszkolu. Zajęcia te odbywają się w dwóch grupach – dla dzieci młodszych i starszych. Głównym ich celem jest rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci. Zajęcia prowadzone z żywym akompaniamentem, pozwalają przedszkolakom doświadczyć i poznać tajniki muzycznego świata poprzez zabawę, taniec, grę na instrumentach oraz śpiewanie piosenek. W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych.

Edyta Czajka – Łukawska

W przedszkolu pracuję jako pedagog specjalny, prowadzę rewalidację indywidualną z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadam 15-letni staż pracy. Zdobyłam licencjat z pedagogiki specjalnej na KUL-u w Stalowej Woli oraz tytuł magistra z Pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją na WSEI w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne I stopnia oraz Terapii ręki. Cały czas podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w kursach i szkoleniach w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem osobą sumienną, odpowiedzialną, ciepłą z poczuciem humoru. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Jestem otwarta na potrzeby dzieci, cenię sobie ich otwartość i szczerość.

Masz pytania ?

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą placówką.

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Telefon: 15 834 44 73

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odwiedź nas

Przedszkole znajduje się w prawobrzeżnej części Sandomierza na osiedlu Huta.

Zapraszamy do nas: ul. K. K. Baczyńskiego 18, 27-600 Sandomierz

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

ue

(C) 2010 - 2019 Niepubliczne przedszkole językowe „Jaś i Małgosia” Sandomierz | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies