Nauczyciele

Dyrektor: mgr Janna Forc

Z zawodu jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie o kierunku historia oraz wiedza o społeczeństwie na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach a także studia podyplomowe o kierunku:- Przedsiębiorczość -Administracja samorządowa,- Bibliotekoznawstwo. Posiada wiele szkoleń i kursów m.in.- Ekonomia na co dzień- czyli decyduj o sobie.,Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi. Nowoczesny marketing dla niezaawansowanych. Jest jednym z założycieli Niepublicznego Przedszkola Językowego "Jaś i Małgosia" w Sandomierzu oraz Fundacji "Dla naszych dzieci".

Dyrektor Metodyczny: Iwona Korczyńska – Sapielak

- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Nauczycielskie studium Podyplomowe w Zakresie Zarządzania Oświaty

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia wyższe magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie matematyki, specjalność nauczycielska

- Ukończone liczne kursy i szkolenia wzbogacające wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mierzenia jakości pracy placówek oświatowych,
 • edukacji europejskiej,
 • organizacji nadzoru pedagogicznego,
 • tworzenia wewnątrzszkolnych systemów mierzenia jakości pracy,
 • wykorzystania komputera w pracy dyrektora,
 • kierowania placówkami wypoczynku i wycieczkami,
 • praw człowieka,
 • pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • aktywizujących metod nauczania,
 • kompetencji kluczowych na poszczególnych etapach kształcenia.

Jest jednym z pierwszych nauczycieli dyplomowanych w województwie świętokrzyskim (2001), egzaminatorem Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Łodzi w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz matur-matematyka, ekspertem Komisji egzaminacyjnych i klasyfikacyjnych d.s. awansu zawodowego nauczycieli.

W latach 2004-2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej w Stowarzyszeniu „Zawisza”, którego zadaniem było przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi liczne szkolenia dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej między placówkami oświatowymi oraz wspierania dzieci niepełnosprawnych w ich wszechstronnym rozwoju.

Współzałożycielka fundacji „Dla Naszych Dzieci”.

mgr Katarzyna Dziorek

- absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Od dawna moją pasją jest praca z dziećmi, a mając praktyki w przedszkolu z młodszymi dziećmi, a w szkole z tymi starszymi utwierdziły moją pasję, którą chcę podtrzymywać i pielęgnować Priorytetem w pracy jest i będzie bezpieczeństwo i zadowolenie dziecka oraz jego rodziców. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości, pozwala na realizację własnych umiejętności i świetnie harmonizuje z moją osobowością. Lubię patrzeć na świat widziany oczami dziecka, urzeka mnie ich szczerość, dobroć i wrażliwość. Serdecznym okiem obserwuję małe szkraby jak robią postępy i cieszę się kiedy mogę im towarzyszyć w odkrywaniu i poznawaniu świata. Podczas studiów poznałam liczne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które będę stosowała w pracy z moimi podopiecznymi chcąc zapewnić im wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo oraz wiele radości i uśmiechu podczas nauki.

 • Trening umiejętności wychowawczych – Szkoła dla rodziców i wychowawców wg scenariuszy A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. PPP Sandomierz.
 • „Nie ma dzieci, są ludzie” – Janusz Korczak, czyli wszystko sprowadza się do szacunku” Jakub Śpiewak. Kraków
 • Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. Kraków
 • „Matematyka jako fundament edukacji w szkole podstawowej” – Milan Hejny ( Uniwersytet Karola w Pradze) Kielce.
 • Seminarium: „Dobry początek to połowa roboty, czyli jak przygotować zajęcia doświadczalne z dziećmi – Marian Chwastniewski. Kielce
 • Warsztat: „Techniki Freineta w przedszkolu” Beata Staniczek. Kielce
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska. Kraków
 • Operacyjne rozumowanie matematyki a dyskalkulia. PCEN Tarnobrzeg.
 • Kurs: Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka korekcyjna na UJK w Kielcach.

Nauczyciel kontraktowy.

mgr Agnieszka Zasuwa

-Uniwersytet Humanistyczno –Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją, 

-Uniwersytet Humanistyczno –Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek: Rewalidacja z terapią pedagogiczną.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Języki obce oknem na świat - jak pomóc uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w uczeniu się języków obcych?” – Fundacja „Dla Pokoleń”, Lublin.
 • Techniki szybkiego uczenia się – motywowanie i inspirowanie uczniów do nauki. Fundacja „Dla Pokoleń”, Lublin.
 • „Techniki Freineta w przedszkolu - uczenie się przez doświadczenia: obserwację, badania, eksperymenty” – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Metodyka pracy w grupach różnowiekowych w szkole podstawowej i przedszkolu” Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Jak zachęcić dzieci do poznawania świata nauki?”, warsztaty metodyczno –naukowe. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorcach aktywności mózgu” Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
 • „Bajka przez cały rok” – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
 • „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu.
 • Kurs wychowawcy kolonii.
 • Kurs kierownika kolonii i wycieczek szkolnych.
 • Kurs pierwszej pomocy w zagrożeniu życia.
 • Elementarny kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych.   

Języki obce:

 -Angielski,

- Francuski

Za główny cel mojej pracy uczyniłam dostrzeganie, rozwijanie i pielęgnowanie potencjału twórczego, w taki sposób, aby każde dziecko czuło, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Dzięki temu dziecko zyskuje poczucie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz poczucie skuteczności własnych działań, tym samym bogacąc się w cechy jakże niezbędne w życiu każdego z nas.

Nauczyciel mianowany

Karolina Praga

Ukończyłam studia licencjackie o kierunku Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, studia magisterskie ze specjalnością Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespolem Aspergera. Jestem osobą cierpliwą, otwartą i wyrozumiałą, która swoją pracę wykonuje z pełnym zaangażowaniem.  Uważam, że w pracy z dziećmi  kluczowe jest dostrzeganie ich potrzeb, ale także możliwości. Dlatego organizując aktywności dla swoich podopiecznych  dbam o ich wszechstronny rozwój nie zapominając o ich zainteresowaniach i uzdolnieniach. Praca z dziećmi jest dla mnie wielkim wyzwaniem, które sprawia wiele satysfakcji i radości.  Największą nagrodą w mojej pracy jest możliwość obserwowania postępów dzieci oraz ich zadowolenia z własnych małych sukcesów.
W pracy z dziećmi kieruję się maksymą:  Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Jarecka 

„Podstawą komunikacji, wyrażania myśli i uczuć jest język. Małe dzieci uczą się swego ojczystego języka widząc, słysząc, czując, kosztując i dotykając różne przedmioty. Przeniesienie tego naturalnego procesu do nauki języka obcego pomaga uczniom w jego akwizycji. Młodzi uczniowie, którzy mają możliwość poznać nowe słownictwo z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, lepiej je zapamiętują.” (fragment mojej pracy licencjackiej pt: Effective activities stimulating senses in teaching vocabulary to preschool pupils.) Jako nauczyciel języka angielskiego pracuję od 2004 roku. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od dwóch do piętnastu lat. Przez wiele lat byłam związana z Centrum Języka Angielskiego Helen Doron w Tarnobrzegu. Będąc absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (kierunek: Filologia; specjalność: Filologia angielska) posiadam również wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Praca z dziećmi w różnym wieku wymaga ode mnie zaangażowania, samodzielności oraz cierpliwości jednocześnie czerpię z niej ogromną satysfakcję. Podczas zajęć wykorzystuję nowatorskie metody nauczania, wzbogacam lekcje w „łatwo wpadające w ucho” piosenki, rymowanki oraz krótkie historyjki tworząc kompleksową całość – idealną bazę do nauki języka obcego. Zawsze staram się, aby lekcje były ciekawe, aby wzbudzały zainteresowanie wśród uczniów oraz przebiegały w przyjaznej atmosferze.

mgr Agnieszka Lendo

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Uwielbiam dzieci, a każde ich osiągnięcie daje mi bardzo dużo satysfakcji i wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam zarówno na studiach, jak i w pracy z dziećmi pozwoliły mi zrozumieć, iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe.W swojej pracy cenię sobie możliwość ciągłego rozwoju, odkrywania nowych, ciekawych form pracy. Na co dzień stosuję metody nauczania nastawione na rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni, dając dziecku szansę odkrywania i badania otaczającego świata. Staram się być nauczycielem empatycznym, pozytywnie patrzącym na świat, życzliwym. Prywatnie jestem mamą 1,5-rocznego Bartusia.

mgr Monika Kawińska

Jestem absolwentką WSET i NS w Kielcach. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika a także studia podyplomowe : Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Brałam udział w kursach specjalistycznych i szkoleniach takich jak :   

 • „ Mediacje rodzinne”
 •  „ Asysta rodzinna”
 •  „Rozwijanie aktywności muzycznej i dyspozycji twórczych dziecka w wieku przedszkolnym”
 •  „Filcowanie na mokro jako technika arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością”
 •   „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne"
 • „ Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania : muzykę słyszymy – litery widzimy”
 •  „ Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące  do prawidłowej realizacji głosek”
 •  „ Muzyczna Koncepcja Edukacji Matematycznej”

Uczestniczyłam w spotkaniach zespołów merytorycznych  w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli, Pedagogów i  Psychologów organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sandomierzu.  Jestem nauczycielem wspomagającym. Moim zadaniem jest dbanie o prawidłowy rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpieczeństwo podczas zajęć a przede wszystkim o poczucie sprawczości. Pełnię rolę przewodnika, który wspomaga integrację takiego dziecka ze środowiskiem przedszkolnym oraz pomaga w przekazaniu innym jego potrzeb i myśli. Moim celem jest wyposażenie dziecka w umiejętności, które pozwolą mu na zdobycie jak największej samodzielności, a jednocześnie niwelowanie deficytów jakie łączą się z daną dysfunkcją. Uważam, że tylko systematyczna i sumienna praca przyniesie pożądane efekty. Ukończony kurs Ruchu Rozwijającego W. Sherborne pozwala mi prowadzić sesję , które mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem osobą wyrozumiałą,, ciepłą, cierpliwą i odpowiedzialną. Najważniejsze jest dla mnie dobro, szczęście i rozwój dziecka. Wykonując swoja pracę jestem zaangażowana i wkładam w nią dużo serca.

Nauczyciel kontraktowy

Ewa Ozdoba

Nauczyciel wspomagający . Wyższa Szkoła Humanistyczno -Przyrodnicza w  Sandomierzu - Pedagogika Specjalna o kierunku Oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną. Praca z dziećmi dostarcza mi niezwykle dużo przyjemności oraz  satysfakcji. Jestem nauczycielem wspomagającym moim zadaniem jest dbanie o prawidłowy rozwój dziecka a przede wszystkim poczucie sprawczości. Wyróżnia mnie cierpliwość, wyrozumiałość,  na potrzeby dzieci.  Uważam,że uśmiech dziecka i jego postępy są największą nagrodą i wyznacznikiem tego,że swoją pracę wykonuję   z pasją i zaangażowaniem. W pracy edukacyjnej i zabawie staram się przede wszystkim aby dziecko czuło się kochane i akceptowane. W codziennych kontaktach z dziećmi staram się stosować do słów Janusza Korczaka.,, Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie -naucz jeśli nie wie -wytłumacz, jeśli nie wie -pomóż " Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach w zakresie pracy z dziećmi                                       

mgr Marta Łagocka 

Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologii o specjalności katechetyczno-pastoralnej, nauczyciel mianowany. Od 10 lat pracuję jako katecheta świecki w Szkole Podstawowej nr 3, im. Armii Krajowej w Sandomierzu oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandomierzu. Jestem osobą uczciwą, życzliwą, radosną, empatyczną, cierpliwą, dla której wychowanie podopiecznych w duchu wiary, wartości i tradycji religii katolickiej jest sprawą nadrzędną. W parze z wiarą ogromne znaczenie ma dla mnie kształtowanie u małych obywateli postaw patriotycznych i moralnych. Staram się prowadzić zajęcia w sposób ciekawy, dostosowany do wieku dzieci, dlatego też stosuję różnorodne metody nauczania i środki dydaktyczne. Jako nauczyciel stale wzbogacam swój warsztat pracy, biorąc udział w różnorakich formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, jak i spotkaniach formacyjnych dla katechetów. Praca z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji. Przebywanie na co dzień wśród dzieci w różnym wieku, sprzyja nabywaniu ciekawych, nowych doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji, co jest niezwykle cenne w pracy dydaktycznej. Prywatnie jestem mamą 12-letniej Magdaleny i 7-letniego Jasia.

Renata Woźniak

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wydziale pedagogiki, ukończyła również studia podyplomowe „Edukacja i animacja artystyczna” na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Od kilkunastu lat pracuje w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach i w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich jako nauczyciel przedmiotów artystycznych. Pani Renata współpracuje również z licznymi instytucjami pożytku publicznego krzewiącymi tzw. kulturę artystyczna na szczeblu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Od wielu lat prowadzi również zajęcia rytmiki w naszym przedszkolu. Zajęcia te odbywają się w dwóch grupach – dla dzieci młodszych i starszych. Głównym ich celem jest rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci. Zajęcia prowadzone z żywym akompaniamentem, pozwalają przedszkolakom doświadczyć i poznać tajniki muzycznego świata poprzez zabawę, taniec, grę na instrumentach oraz śpiewanie piosenek. W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych.

Edyta Czajka – Łukawska

W przedszkolu pracuję jako pedagog specjalny, prowadzę rewalidację indywidualną z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadam 15-letni staż pracy. Zdobyłam licencjat z pedagogiki specjalnej na KUL-u w Stalowej Woli oraz tytuł magistra z Pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją na WSEI w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne I stopnia oraz Terapii ręki. Cały czas podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w kursach i szkoleniach w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem osobą sumienną, odpowiedzialną, ciepłą z poczuciem humoru. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Jestem otwarta na potrzeby dzieci, cenię sobie ich otwartość i szczerość.

Masz pytania ?

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą placówką.

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Telefon: 15 834 44 73

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odwiedź nas

Przedszkole znajduje się w prawobrzeżnej części Sandomierza na osiedlu Huta.

Zapraszamy do nas: ul. K. K. Baczyńskiego 18, 27-600 Sandomierz

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

ue

(C) 2010 - 2021 Niepubliczne przedszkole językowe „Jaś i Małgosia” Sandomierz | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies